Svagt stöd för konsultmetod som ska minska vårdbehov

2:21 min

Fem svenska landsting satsar stora resurser på att köpa in en behandlingsmetod som går ut på att med så kallade hälsocoacher minska behovet av vård bland svårt sjuka. Landstingen anser att metoden sparar stora pengar i form av minskat konsumtion av vård - och idag får 10 000 patienter hjälp av lotsar. Men det vetenskapliga stödet för metoden, som tagits fram av ett privat konsultbolag är svagt.

Det privata konsultföretaget Health Navigators metod bygger på att via en statistisk modell hitta de patienter som använder mycket vård. Det handlar om allt mellan spädbarn och 90-åringar, liksom psykiskt sjuka.

Patienterna har gemensamt att de har täta sjukvårdskontakter som kostar mycket pengar. Om  patienterna får tillgång till en sjuksköterska, som via telefon ger råd och stöd, minskar vårdbehovet med upp till 40 procent, enligt konsultbolaget.

– Om man har hela bilden, känner patienten, kan man också förutse vad det är som skulle kunna hända och då sätta in och koppla in åtgärder som kan förhindra detta, säger sjuksköterskan Hanna Enblom arbetar som vårdlots.

Vid både Lunds och Göteborgs universitet pågår också forskning kring hur vårdlotsar kan användas för att minska äldres vårdbehov. Forskarna där är också positiva till metoden, men de är betydligt mer konservativa i sina slutsatser om hur mycket vårdresurser som kan sparas in genom lotsar.

Jimmie Kristensson är docent på Lunds universitet:

– Våra resultat visade inte några effekter på vård på sjukhus. Alltså hur länge man blev inlagd eller hur länge man var inlagd när man blev det. Däremot så kunde vi se att läkarbesöken i öppenvården minskade med ungefär ett besök i den gruppen som hade fått träffa en case manager.)

Förra året kom Socialstyrelsen med en rapport där de sa att det vetenskapliga stödet för effekten av vårdlotsar är svagt. Trots det har fem landsting idag avtal med Health Navigator som förra året fakturerade 118 miljoner kronor från de fem landstingen, med reservation för att den summan även innehåller andra utredningsuppdrag.

Joachim Werr, vd på företaget, säger att de resultat som man från början kunde visa upp har varit svåra att upprepa i stor skala, men han tycker ändå att det är rätt att som idag fortsätta utvecklingsarbetet med mer än 10 000 patienter:

– När det handlar om att utveckla nya metoden inom hälso- och sjukvården, så är den intressanta frågan att besvar om den här metoden fungerar storskaligt. Det är mindre intressant att besvara om metoden fungerar om man levererar den till 4-500 patienter i en studiesetup, därför det är aldrig så genomförandet kommer att se ut.

Reporter: Marcus Hansson
vet@sverigesradio.se

Ett längre reportage om hur managementkonsulter erbjuder sjukvård kan du höra  i Vetandets värld idag 12.10