Nu är kaffets gener kartlagda

1:16 min

En grupp forskare har nu kartlagt kaffebuskens arvsmassa. De har alltså tagit reda på hur växtens DNA ser ut och vilka gener som finns.

Drycken som många av oss tycker så mycket om kan komma från olika sorter av kaffebusken.

Och för att ta reda på kaffets genetiska innehåll har forskarna undersökt den bittrare varianten Coffea canephora, som står för ungefär 30 procent av kaffet som odlas i världen.

Stefan Jansson är professor i växters molekylärbiologi i Umeå. Och han säger att ett användningsområde för sådana här genetiska kartläggningar är att kunna ta fram nya sorter i framtiden.

– Det här är liksom första steget. Och sedan får man fördjupa de här studierna för att begripa vad det är för koppling mellan gener och intressanta egenskaper i olika kaffesorter.

Som kaffedrickare, på vilket sätt skulle det kunna vara intressant då?

– Det är ju ingen som vill köpa ett kaffe som inte ger ett gott kaffe. Men sedan finns det naturligtvis problem i odlingen. Kaffe är en gröda som det finns otroligt mycket odlat av nu i hela världen. Och naturligtvis får de problem med insekter, angrepp av sjukdomar och så vidare. Och man behöver sorter som är mer resistenta mot de där angreppen.

Det skulle innebära att kaffeodlare inte behöva bekämpa med kemikalier.

Forskarna kommer bland annat från Frankrike och presenterar sina resultat i tidskriften Science idag.