Högre risk för hudcancer hos flygbesättning

Piloter och kabinpersonal löper högre risk att drabbas av hudcancer. Det visar en ny studie.

En ny studie konstaterar att några yrkesgrupper löper högre risk att drabbas av hudcancer, malignt melanom.  Bland dessa återfinns piloter och kabinpersonal, där man i en stor genomgång av många studier sett att gruppen har dubbelt så hög risk för melanom jämfört med andra.

Forskarna menar att det kan bero på att flygpersonalen utsätts för mer ultraviolett strålning än andra, eftersom den är dubbelt så hög på 10 000 meters höjd jämfört med på marken, och att fönstren i vissa plan släpper igenom strålningen.

Piloters ansikten utsattes för fem gånger så hög UVA-strålning jämfört med gränsvärdena under en flygning från Storbritannien till Spanien.