Laser siktar fornlämningar från luften

1:21 min

När Sverige nu mäts upp med hjälp av laser på flygplan, som skannar av mark och terräng från luften, får landets arkeologer ett helt nytt verktyg för att hitta tidigare okända fornlämningar.

– Jag gjorde ett test uppe i Sveg, där jag fick fram 700 nya objekt på en dag. Det som var känt där sedan tidigare var 231 kända fornlämningar inom det området, och jag påträffade 762 nya objekt som kan tolkas som nya fornlämningar, säger Benedict Alexander på Länsstyrelsen i Dalarna.

Han är en av få arkeologer som lärt sig att analysera de grå månlandskapsliknande bilder av Sveriges markyta som nu framträder efter Lantmäteriets laserskanningsuppmätningar.

Laserskannern skalar av träd och buskar i landskapet. Med en upplösning på omkring en meter framträder tidigare okända strukturer i landskapet. Benedict Alexander hävdar att han kan se allt ifrån fångstgropar och fäbodstigar i Dalarnas skogslandskap, till tidigare okända fornborgar och gravrösen på Öland.

Metoden kan komma att spela en allt större roll i framtiden, när det handlar om att inventera och kartera Sveriges många fornlämningar, inte minst i skogslandskapen. Där har Riksantikvarieämbetet tidigare i år larmat om att 48 procent av alla fornlämningar skadats av skogsmaskiner, många av oaktsamhet, men andra för att man inte vetat exakt var de låg - ett problem som laserskanningen kanske kan råda bot på i framtiden.