Tidig behandling av autism

En ny men liten studie pekar på att det skulle kunna gå att lindra autismsymptom genom mycket tidiga behandlingar, så kallade interventioner, av små barn. Ulrika Långh, som arbetar med interventioner för små barn i Stockholm, tycker att resultaten är intressanta eftersom de pekar på att det för vissa barn går att mildra symptomen så att de när de blir äldre inte behöver få diagnosen autism.

- Det som väl är det nya är att det så väldigt små barn och det man vill pröva och se är om man kan förebygga senare diagnostisering. De barn som vi annars träffar får man i efterhand försöka lära det de annars skulle ha lärt sig flera år tidigare.

De sju barn som forskarna lyckades rekrytera till den här lilla pilotstudien var mellan 7-15 månader gamla och visade alla tidiga tecken på autism. Eftersom barnens föräldrar är dom som har som mest kontakt med barnen när de är så här små så fick de verktyg att göra olika övningar med sina barn under en period på tolv veckor.

Barnen som fick interventionen följdes fram till tre års ålder. Barnens symptom jämfördes med barn i fyra kontrollgrupper som också var i riskzonen för att utveckla autism. Och efter behandlingen kunde forskarna se att de barn som fick behandlingen hade färre autismsymptom jämfört med dem som inte fick någon behandling. Ulrika Långh menar att studien understryker behovet av tidig behandling, eftersom barnens hjärnor är mer formbara ju yngre de är. Och kanske kan tidigare insatser än vad som ges idag leda till att symptomen senare i livet blir så milda att en del individer inte behöver få diagnosen autism.

- Det som är intressant med den här studien, om man börjar innan så kanske det inte behöver gå så långt att man behöver få en diagnos. Och det är ju jätteintressant förstås. Det skulle ju kunna innebära att man kan förebygga autismdiagnos för vissa barn, äger Ulrika Långh, psykolog vid autismcenter för små barn i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Autism and Developmental Disorders.

Referens: Rogers et al. Autism Treatment in the First Year of Life: A Pilot Study of Infant Start, a Parent-Implemented Intervention for Symptomatic Infants. DOI: 10.1007/s10803-014-2202-y