Granfrön bevaras på Svalbard

Nu har även tallen och granen fått plats i den internationella fröbanken på Svalbard.

Fröbanken på Svalbard är ett arktiskt bergrum där det redan finns frön från många sorter av grödor, som ris, vete och bönor.

Tanken är att olika frösorter ska kunna bevaras för framtiden även om de kan hotas på andra håll av översvämningar, jordbävningar och krig.

Och nu har alltså även ett par vanliga trädarter fått plats i fröbanken, i form av tall- och granfrön från vår vanliga tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies).

Det rapporterar BBC.