Gamla späckhuggare vet var fisken finns

Brittiska forskare visar nu att det kan finnas en evolutionär fördel med att äldre späckhuggarhonor lever vidare. Under sitt långa liv har de samlat på sig värdefull information om var flocken kan hitta mat.

Evolution handlar huvudsakligen om två saker; att överleva och att reproducera sig. Därför är det i djurvärlden extremt ovanligt att leva långt efter det att man har slutat att reproducera sig.

Och en ny studie visar att äldre späckhuggarhonor, speciellt under tider när fisktillgången var låg, blev starka flockledare. Tack vare sin livserfarenhet kunde de föra gruppen till goda fiskevatten, och på så vis öka chanserna till överlevnad för hela gruppen.

Referens: Current Biology, Brent et al: Ecological knowledge, leadership and the evolution of menopause in killer whales