Mikroorganism från havet ger ledtrådar om cellers ursprung

1:13 min

En forskargrupp i Uppsala har hittat en mikroorganism som kan hjälpa till att ge svar på en av de stora frågorna inom biologin.

Det handlar om hur de mer komplicerade eukaryota cellerna med cellkärna har kunnat utvecklas från mycket enklare celler utan cellkärna, som bakterier och så kallade arkéer.

Det här är intressant eftersom flercelligt liv, exempelvis människan, består av eukaryota celler.

Hittills har det varit svårt att hitta bra bevis för den teori som finns om att eukaryoterna skulle ha utvecklats från arkéerna. Men på havets botten mellan Grönland och Norge har biologen Thijs Ettema och hans forskargrupp nu hittat en form av arkéer som skulle kunna vara den mellanform som man har letat efter. För trots att den hör till arkéerna, har forskarna hittat flera gener som bara brukar finnas i eukaryoter.

– Till exempel hittade vi eukaryota gener för proteiner som behövs för att bygga upp ett cellskelett, och vi har också hittat gener som är viktiga för att bygga upp cellens inre avdelningar, säger Thijs Ettema.

Den grupp av arkéer som han och hans forskargrupp har hittat kallas för lokiarkéer. Men de tänker inte nöja sig med dem. Nu vill de fortsätta leta efter arkéer som kan ge en ännu mer detaljerad bild av hur utvecklingen av eukaryota celler kan ha gått till.

– Vi hoppas att vi kanske kan hitta någonting som är ännu närmare släkt med eukaryoter.

Referens: Anja Spang et al. Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. Nature 7 maj 2015. DOI: 10.1038/nature14447