Antarktisk fisk känslig för klimatförändringar

Hur kan de känsliga fiskarter som lever i Antarktis komma att påverkas av högre havstemperaturer i kombination med havsförsurning?

I en amerikansk studie, som nu publiceras i Conservation Physiology exponerades embryon av den nakna antarktisdrakfisken för högre vattentemperatur tillsammans med en ökad koncentration löst koldioxid, alltså försurning.

Detta ledde till att fiskembryona utvecklades snabbare, samtidigt som man kunde se en förhöjd dödlighet. 

Enligt forskarna skedde en så kallad cocktail-effekt, där den förhöjda temperaturen i kombination med försurning fick en större negativ effekt på fiskembryona. Något som oroar Fredrik Jutfelt, marinbiologisk forskare vid Göteborgs universitet:

– Tidigare har man undersökt stressfaktorerna högre temperatur och havsförsurning var för sig. Men de kommer ju att komma samtidigt i haven, så de flesta djur kommer att uppleva den här kombinationen ihop.

Han menar att fiskarna i Antarktis kan vara särskilt utsatta för klimatförändringar:

– Det är ju spännande fiskar som lever där i Antarktis eftersom de lever i minusgrader ofta hela sitt liv. Eftersom de levt där i många miljoner år och är anpassade till den kalla temperaturen så tror man att de är extra känsliga för uppvärmning.

Referens: Erin E. Flynn, Ocean acidification exerts negative effects during warming conditions in a developing Antarctic fish. 31 juli 2015. Conservation Physiology. DOI: 10.1093/conphys/cov033