Jämställda föräldrar har bättre sex

Par som tar hand om sina barn lika mycket har bättre förhållande och sexliv än par som lever mindre jämställt, enligt en amerikansk studie.

Närmare 500 par med barn i USA fick uppge hur de upplevde sitt förhållande. Paren delades in i tre grupper: en grupp där kvinnan hade mer än 60 procent av ansvaret, en grupp där kvinnan och mannen delade lika och en grupp där mannen tog mer än 60 procent av ansvaret.

Ansvarsfaktorerna som undersöktes var bland annat regelsättning, visad uppskattning och lek med barnen. De par som delade lika, eller där mannen tog mer ansvar för barnen, uppgav att de var mer nöjda med sitt förhållande och hade bättre sexliv i jämförelse med de par där kvinnan i stort sett tog allt ansvar.

Vinnaren är kvinnan. De som uppgav att de hade allra bäst sex var kvinnor med en manlig partner som tog hand om barnen mer eller helt och hållet.

Enligt Ann-Zofie Duvander och Maria Brandén, forskare i sociologi vid Stockholms universitet gäller detta troligen också för svenska par. Men det är dock viktigt att poängtera att det generellt sett är svårt att fastställa ett orsakssamband vid sådana här studier. Det är alltså svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget: om jämställdheten leder till bättre relationskvalitet eller om bra relationskvalitet leder till jämställdhet.

Flera undersökningar vid Stockholms universitets sociologiska institution visar på fördelar med jämställdhet i parförhållanden. Bland annat docent Marie Evertsson har i sin forskning kommit fram till att jämställd fördelning av hushållsarbete är kopplat till färre konflikter.

Men det har troligen inte alltid varit så här. Tidigare studier gjorda på amerikanska par har tvärtom visat jämställdhet påverkar sexlivet och relationskvalitén negativt, men dessa resultat baseras på äldre data, enligt forskarna bakom den nya studien.

Det mest förvånande och intressanta resultatet med undersökningen enligt forskarna, var att de par som hade jämförelsevis sämst sexliv och relationskvalité var par där kvinnan i stort sätt tog allt ansvar för barnen.

Undersökningen "The Division of Childcare, Sexual Intimacy, and Relationship Quality in Couples" presenteras under årsmötet för det amerikanska sociologiförbundet (ASA).