Skogen minskar mer långsamt än förut

En yta med skog lika stor som Sydafrika har försvunnit i världen sedan 1990, enligt en ny FN-rapport. Men minskningen sker i lägre takt än tidigare.

Det är FN-organet FAO som har sammanställt en rapport om världens skogar.

Den yta med skog som försvunnit sedan 1990 motsvarar ytan av Sydafrika, och det är en minskning med tre procent.

I rapporten konstateras att skogen fortsätter att huggas ner för att till exempel göras om till jordbruksmark. Men takten som det här sker med har minskat med så mycket som hälften sedan 1990.

FAO har också kommit fram till att andelen planterad skog har ökat, och nu utgör sju procent av världens skogar.