Nordens första cancerklinik med protonstrålning öppnad i Uppsala

1:17 min

Skandionkliniken, Nordens första klinik för protonstrålning av cancerpatienter har öppnat i Uppsala. Kliniken har en nuvarande kapacitet för 1000 patienter per år, och kommer att ta emot både barn och vuxna med cancer.

Kliniken är en gemensam satsning mellan Sveriges sju universitetssjukhus och initierades redan 2003. Första spadtaget togs för fyra år sedan, och sedan någon vecka tillbaka behandlas de första cancerpatienterna med protonstrålning.

– Med den här typen av strålning kan man minska biverkningarna för patienterna och även förbättra chancerna för bot, berättar Olle Mattsson, förbundsdirektör för Skandionkliniken.

Strålterapi är mer eller mindre en standardbehandling vid många olika typer av cancrar. Men eftersom traditionell strålning med så kallad röntgen- eller fotonstrålning är svår att begränsa, riskerar man att samtidigt som man dödar cancerceller, även skada intill-liggande frisk vävnad. Det kan ge oönskade biverkningar och problem, när väl cancern är borta. Speciellt problematiskt kan det här vara för barn som strålas för behandling av hjärntumör.

Genom att istället använda så kallad protonstrålning, som beter sig annorlunda i kroppen, kan energin i strålen ställas in mycket mer precist, och därför strålningen nästan uteslutande levereras i själva tumören.

–  Protoner beter sig helt annorlunda än traditionell strålning. När de kommer in i kroppen rör de sig till ett specifikt djup, och när de nått det djupet avger de i princip all sin energi och stoppar. Så efter det djupet avges ingen stråldos. Och då ökar man sannolikheten att patienten ska få ett bra liv senare, säger Olle Mattsson.