Vår illusion av mjuk hud

Vi människor gillar att ta på varandra. Forskare tror att förklaringen är upplevelsen av mjuk hud.

Beröring är för oss människor oerhört viktigt både för sociala interaktioner, för att bygga relationer och för att tolka sinnesintryck. Men just vad som motiverar och upprätthåller människans vilja att beröra andra, vet man ganska lite om.

Men nu har en grupp brittiska forskare genom experiment kunnat slå fast att människor konsekvent upplever andra människors hud mjukare och lenare än sin egen, oavsett om den i verkligheten är det eller inte.

Forskarna tror att just den här illusionen av en mjuk och len hud hos motparten fungerar som ett slags "socialt klister", och att den kan vara en av förklaringarna till att människor i alla tider fortsatt att beröra varandra.

Referens: Antje Gentsch et al: "Active Interpersonal Touch Gives Rise to the Social Softness Illusion", Current Biology, 2015. DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.049.