Trädplantering inte alltid bra

Trädplantering kan faktiskt minska den biologiska mångfalden och försämra de ekosystemtjänster som marken ger. Det sker när urgamla och rika gräsmarker planteras med skog.

En internationell grupp biologer och ekologer försöker i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften BioScience få upp världens ögon för gräsmarkernas roll i jordens ekosystem.

Urgamla gräsmarker försvinner i snabb takt från vårt jordklot, de omvandlas till jordbruksmark eller skog, medan deras eget viktiga bidrag som kolsänka och hem för ett stort antal arter ofta glöms bort, enligt forskarna. De vill nu se ett slut på den grova underskattningen av gräsmarkernas betydelse i förhållande till skogar, till exempel vid internationella klimatöverenskommelser i FN.

Referens: Veldman et al: "Where Tree Planting and Forest Expansion are Bad for Biodiversity and Ecosystem Services", BioScience 2015. DOI: 10.1093/biosci/biv118.