Moped hjälper blommor

1:33 min

Det finns goda förutsättningar för motorsporten att öka den biologiska mångfalden genom att köra sönder växtligheten. En motorcykelklubb i Partille har tillsammans med kommunens naturvårdare lyckats skapa en bra miljö för hotade blommor och fjärilar. Det har flera medier rapporterat om i veckan.

Med hjälp av spinnande mopeddäck får Vetenskapsradions Gustaf Klarin sanden att bli synlig under mossan på det gamla grustagets botten, strax utanför Uppsala. Och det är bra, enligt Artur Larsson på Artdatabanken. Spåren kan bidra till att hålla grustaget öppet. 

I takt med att odlingslandskapet förändras, mycket växer igen eller planteras igen, så minskar en stor mängd växter och djur som trivs på öppna blomrika gräsmarker och på sandhedar. Därför blir gamla grustag allt viktigare biotoper, inte minst för djur som behöver naken sand att gräva i, till exempel backsvalan.

I Partille utanför Göteborg har naturvården lyckats rädda den ovanliga blomman klockgentiana och fjärilen alkonblåvinge. Det gjordes i samarbete med en motorcykelklubb som körde sönder marken på ett sätt som passade de här arterna.

Idag är samarbeten mellan motorsport och naturvård ovanliga, enligt Artur Larsson, och han efterlyser mer tävlingar med terrängående fordon, som rätt utformade skulle kunna gynna den biologiska mångfalden.

Obs! Terrängkörningslagen förbjuder terrängkörning med motorfordon om man inte har särskilt tillstånd.