Ulrika Björkstén summerar granskningen av adhd

3:58 min

Idag avslutar Vetenskapsradion en stor satsning på rapportering kring adhd. Serien Adhd och pillerboomen har pågått under två veckor och väckt många reaktioner. Lena Nordlund pratar med redaktionschef Ulrika Björkstén, som också har varit producent för granskningen.

Lena Nordlund: En kort sammanfattning, vad har det varit för program?

Ulrika Björkstén: Vi har sänt sammanlagt sex Vetandets värld på det här temat de senaste två veckorna. I förra veckan handlade det om att det finns få långtidsuppföljningar av adhd-medicinering, både när det gäller hur effekten av medicinen håller i sig, och biverkningar på lång sikt.  Sedan handlade ett program om att det finns ännu mindre forskning när det gäller icke-medicinska behandlingar. Den här veckan har vi haft mer fokus på skillnader i behandling och diagnosticering mellan olika länder. Idag gick det sista programmet i serien som handlade om registerforskning där man försökt titta på effekter av både behandlad och obehandlad adhd, det är ju också något som efterlysts av många lyssnare, så det vill jag särskilt tipsa om för dem som missat det.

Lena Nordlund: Som vi sa har det ju gett upphov till livlig debatt och starka reaktioner?

Ulrika Björkstén: Ja vi var redan från början beredda på att det skulle väcka livlig debatt. Därför har vi redan från början uppmanat till inspel från lyssnarna och också lagt mycket tid på dialog under hela projektet, via mejl och Twitter inte minst och det har också gett oss många tips, som vi haft användning av under seriens gång.

Lena Nordlund:  Många som har hört av sig till oss är kritiska till att vi inte har visat på vinsterna för de som får behandlingen, utan bara skildrat det negativa.

Ulrika Björkstén: Ja, jag kan delvis förstå det. Det är ett mycket laddat ämne eftersom det berör många människor som har svåra besvär och många gånger får stor hjälp av medicinerna. Men den här  gången var vår journalistiska ingång att just titta på kunskapsluckor när det gäller behandlingen och diagnosticeringen av adhd. Men samtidigt har vi varit väldigt noggranna med att återkommande påpeka att många har nytta av medicineringen. Vi har också fått väldigt många positiva reaktioner från både direkt berörda och vårdpersonal, som tycker att vi lyft viktiga frågor och de har också har tipsat varandra om att lyssna.

Lena Nordlund: Några särskilda slutsatser eller överraskningar efter serien?

Ulrika Björkstén: Ja, en invändning vi har fått från ett par läkare och annan vårdpersonal, som förvånat mig är att de menar att vår fokusering på kunskapsluckor inte gör nytta för patienterna. Där tror jag att det handlar om att de blandar ihop sitt eget uppdrag med vårt. Som läkare ska självklart allt fokus handla om vad som blir bäst för den enskild patienten och informationen de ger måste handla om det. Men vårt uppdrag som vetenskapsjournalister är något helt annat. Det handlar om skildra så väl ny kunskap som kunskapsbrister, och ofta vrida och vända på saker utifrån flera olika vetenskapliga discipliner och låta experter med olika uppfattningar komma till tals.

Vad tyckte du om serien Adhd och pillerboomen? Berätta för oss på vet@sr.se