Medborgare blir miljöforskare

1:41 min

Möjligheterna för vanliga medborgare att samla in och använda mätdata har ökat kraftigt de senaste åren. Både billig elektronik och delningskulturen på nätet har öppnat dörrarna för så kallad medborgarforskning där hemmabyggda mätinstrument används för att till exempel kartlägga lokala miljöproblem.

– Vi vill att alla ska kunna köpa material i affärerna för att bygga sina egna instrument, så att de är tillgängliga för alla, säger Gretchen Gehrke som arbetar för Public Lab som ett nätverk för medborgarforskare.

Målet är instrument som man själv kan köpa delarna till och lätt bygga ihop. Därigenom görs insamling av forskningsdata tillgänglig för alla.

Gretchen Gehrke är dataambassadör för Public Lab, som är en nätgemenskap där 6 000 medborgarforskare hjälper varandra att designa och bygga mätverktyg. Med hjälp av de hemmabyggda mätinstrumenten har dussintals lokala miljöproblem, som myndigheterna ibland varit ovetande om eller inte brytt sig om, kartlagts. Till exempel läckande soptippar, luftföroreningar, oljeutsläpp, höga partikelkoncentrationer och olagliga utsläpp i vattendrag.

De hemmabyggda instrumenten kan vara lika kraftfulla som kommersiella varianter, men bara kosta en bråkdel. Ett aktuellt projekt är en sensor för att upptäcka utsläpp av den giftiga gasen formaldehyd.

En mätutrustning kostar 2000 dollar,  men medborgarforskarna har byggt sin egen för bara 40 dollar.

På Göteborgs universitet forskar Jan Ljungberg på Civic innovation, det vill säga mobiliseringen av civilsamhället för att lösa samhällsproblem. Han ser en stor potential i en mer medborgarnära forskning.

– När det då gäller hårdvaruutveckling så även där så kan det ta större fart när det gäller sådant som skapar allmännytta, som till exempel att vem som helst kan delta i miljöarbete på något sätt.