Paus under prat spelar roll

1:21 min

När vi pratar med varandra spelar pauserna vi gör mellan orden en viktig roll, inte minst för att vi ska komma ihåg vad som har sagts.

– En kort paus gör en tydlig förbättring på hur man kommer ihåg vilka meningar man har fått höra, säger lingvistikforskaren Kristina Lundholm Fors som nyligen lagt fram en avhandling vid Göteborgs universitet.

Enligt henne är en typisk kort paus ungefär en halv sekund lång.

I hennes experiment fick försökspersonerna först höra en mening. Efter en kort eller lång paus, eller ingen paus alls, fick de klicka på en bild som meningen beskrev bäst.

Då meningarna följdes av en kort paus var de betydligt lättare att komma ihåg.

Pauseringen kan spela stor roll beroende på vem man pratar med.

– Om man blir medveten om hur pauser används kan man också upptäcka de fall där ett samtal verkar gå lite trögt. Det kan bero på att man inte riktigt har samma uppfattning om hur en lång en paus ska vara, säger Kristina Lundholm Fors.

Liksom pauser behövs för att talaren ska hinna tänka ut vad man ska säga, behöver lyssnaren pauser för att kunna ta till sig det som sägs.

Förhoppningen är att forskningen ska bidra med kunskap vid exempelvis kommunikation mellan människor och datorer.

– Det man jobbar på är att få datorer att kunna prata mer och mer mänskligt. I stället för att de ska låta som typiska datorer, och vi ska behöva prata med dem i kommandoform, ska vi kunna prata mer naturligt med dem.

Referens: Kristina Lundholm Fors. Production and Perception of Pauses in Speech. Göteborgs universitet 2015.

Till studien