Torkan får Kaliforniens snö att smälta

De senaste årens svåra torkan i Kalifornien har påverkat snömassorna i den stora bergskedjan Sierra Nevada, som täcker stora delar av delstatens östra gräns.

Forskare från bland annat universitetet i Arizona har kunnat visa att vattentätheten i snön, det vill säga hur mycket vatten snön faktiskt innehåller om man skulle smälta den, är den minsta på 500 år. Den är numera bara en tjugondel av det historiska genomsnittet.

Forskarna kunde göra en historisk överblick av nederbörden och se historiska avvikelser. Det gjordes genom att bland annat studera bredden på ringarna i en specifik art av ek som växer intill bergen.

Mer än 80 procent av nederbörden äger rum under vintermånaderna, och snömassorna i Sierra Nevada återuppfyller runt en tredjedel av statens vattenreserver. Därför påverkar snömängden även tillgängligt vatten under sommarmånaderna.

Källa:
Valerie Trouet et al. Multi-century evaluation of Sierra Nevada snowpack.
DOI: 10.1038/nclimate2809