Över tre miljoner dör av luftföroreningar

Luftföroreningar leder till att 3,3 miljoner människor varje år dör en för tidig död. Detta enligt beräkningar från ett internationellt forskarlag som nu publiceras i tidskriften Nature.

Det är framför allt små partiklar, mindre än 2,5 mikrometer stora, som kan tränga djupt ner i lungorna och ger en rad olika hälsoproblem som leder till dödsfallen.

Största källan till luftföroreningar globalt sett är uppvärmningen av mat och bostäder, som fortfarande sker med kol eller ved i stora delar av världen.

Utsläpp från trafiken ger också fortsatt många dödsfall, även i västländer, trots att många delar av Europa och USA fått klart förbättrad luftkvalitet de senaste decennierna tack vare olika åtgärder för att få ner utsläppen.

Men forskarna pekar överraskande också ut jordbruket som en stor utsläppskälla till sådana här fina partiklar, till och med den allra största i många europeiska länder. Det handlar om utsläpp av ammoniak från boskap och konstgödsel, som leder till att det bildas mängder av små nitrat- och sulfatpartiklar i luften.

Men precis hur mycket det här bidrar till för tidig död är osäkert. Fortfarande behövs mer forskning om hur giftiga sådana partiklar är.

Referens: Lelieveld et al: "The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale", Nature 2015. DOI:10.1038/nature15371.