Längre intervju med Bengt-Erik Johansson

8:30 min

När Bengt-Erik Johansson var sex år fick han polio. Långt senare drabbades han också av postpolio som en följd av det första insjuknandet.