Kritiserat medel mot depression saknar effekt

1:46 min

För första gången har nu forskare analyserat om rådata från en omdebatterad studie av ett antidepressivt medel. Resultatet blev helt motsatt jämfört med den ursprungliga studien, som stöddes av läkemedelsbolag.

Det är den medicinska tidskriften British Medical Journal som medverkar i den ovanliga nypubliceringen.

Studien handlar om ett antidepressivt medel, så kallat SSRI-preparat med ämnet paroxetin.

Första resultaten från 2001 visade att medlet tolererades bra av tonåringar med allvarlig depression. Studien genomfördes med vetenskaplig metod som anses vara mycket säker. Personer lottas till olika grupper med verksamma medel respektive overksamma sockerpiller, och där varken deltagare eller vårdpersonal vet vad det är som delas ut.

Men genom årens lopp har just den här studien ifrågasatts. De 22 läkarna som stod som artikelförfattare har anklagats för att ha låtit läkemedelsbolaget påverka resultaten. Men varken huvudförfattare eller den vetenskapliga tidskrift där resultaten publicerades har velat dra tillbaka artikeln.

Bolaget GlaxoSmithKlein har dessutom fått betala stora böter i USA för falsk marknadsföring av medlet.

Först nu när tidskriften publicerar den nya analysen har nio av författarna till artikeln kommit med ett svar, där man tillbaka visar kritiken.

Den nya analysen av de 70 000 sidorna från den gamla studien visar att det antidepressiva medlet paroxetin inte ger någon statistisk säkerställd förbättring för tonåringarna, varken jämfört med det andra preparatet det jämfördes med eller de overksamma sockerpillren. Alla tonåringar förbättrades på likartat sätt och läkemedlet gav dessutom allvarliga biverkningar.

I Sverige fick 179 tonåringar  mellan 15 och 19 år medel med paroxetin utskrivet förra året, enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister.

På bolaget GlaxosmithKlein säger kommunikationschef Hanna Lodin att bolaget sedan länge har ändrat rekommendationerna.

– Det här är inga nya signaler. Det är snarare helt i linje med vad vi vet om antidepressiva. Det här har man känt till i mer än tio år. Det är ingenting som påverkar patientsäkerheten.

På vilket sätt då, menar du?

– Att det självklart inte ska användas till barn under 18 år, säger hon.

Referenser:  Joanna Le Noury et al "Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence" BMJ 2015;351:h4320 | doi: 10 .113 6/bmj.h4320

Peter Doshi "No correction, no retraction, no apology, no comment: paroxetine trial reanalysis raises questions about institutional responsibility" BMJ 2015;351:h4629 doi: 10.1136/bmj.h4629

 David Henry, Tiffany Fitzpatrick "Liberating the data from clinical trials" BMJ 2015;351:h4601 doi: 10.1136/bmj.h4601)