Varmare hav får fiskar att flytta

1:37 min

Fiskarna i det allt varmare Barents hav flyttar sig norrut fyra gånger fortare än FN:s klimatpanel, IPCC, uppskattat. Det visar en studie där norska och ryska forskare sammanställt data från tio års provtrålningar i vattnen norr om Nordnorge och nordvästra Ryssland.

– Det som har skett är att de sydliga fiskarterna har flyttat längre norrut, och tagit över många av de nordliga områdena där det tidigare enbart fanns arktiska arter, berättar Maria Fossheim vid norska havsforskningsinstitutet i Tromsö.

Maria Fossheim och hennes kollegor har studerat 74 olika fiskarter i Barents hav och sett bestånd som flyttat sig upp till 160 kilometer under tio år. Främst handlar det om stora rovfiskar som torsk och kolja, som ökar i antal och breder ut sig på bekostnad av de mindre arktiska fiskarter. De måste nu inte bara dela med sig av utrymme och föda, utan även riskerar att själva bli mat.

Att fiskbestånden förflyttat sig så långt under tio år, i vissa fall hela fyra gånger längre än vad IPCC:s klimatmodeller visat, förvånade forskarna.

– Vi förväntade oss inte att finna en så markant förändring. Vi hade trott att vi skulle hitta någon grad av förändring för vi hade indikationer från andra djurarter. Vi hade sett en del signaler, men att den skulle vara så pass massiv var vi inte förberedda på.

För nästan hela den studerade perioden finns det också temperaturuppgifter från mätningar som gjorts i samband med provtrålningarna. De visar att fiskbeståndens förflyttningar sammanfaller med en ökning av bottentemperaturen i Barents hav, där en naturlig värmeperiod nu samverkar med den globala uppvärmningen av haven.

– Under loppet av nio år har vi mätt nästan en grads ökning av bottentemperaturen i Barents hav, och det är en ganska dramatisk ökning, säger Maria Fossheim.