Finskt ja till slutförvar av kärnavfall

Finland är det första landet i världen som nu har godkänt en metod för att slutförvara använt kärnbränsle från kärnkraftverk. Regeringen sa ja till kärnkraftsindustrins ansökan igår.

Förvaret kommer att ske 400-450 meter under jord på halvön Olkiluoto, där två av landets fyra reaktorer också är belägna.

Den metod som det finska kärnavfallsbolaget, Possiva, kommer att använda liknar den metod som det svenska företaget Svensk kärnbränslehantering, SKB jobbat fram i över 30 års tid. Företagen har samarbetet kring metoden. 

Men trots att tillståndet för att bygga ett slutförvar i Finland är klart vill den finska strålsäkerhetsmyndigheten se fler forskningsresultat som styrker att kopparkapslarna, och den lera som kommer att omge dem, verkligen håller i minst hundratusen år.

Studierna som pågår både i Sverige och i Finland, beräknas kunna ge svar på frågan före 2020 då de första kapslarna planeras att begravas.

Den svenska ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark behandlas just nu av Strålsäkerhetsmyndigheten samt Mark- och miljödomstolen. 2017 väntas myndigheterna yttra sig i saken till regeringen som tar det slutgiltiga beslutet att godkänna eller avslå.