Forskare vill återskapa samisk historia i Mellansverige

1:16 min

I de mellansvenska skogarna levde de så kallade sockensamerna för ett par hundra år sedan. Arkeologen Gunilla Larsson vid Uppsala universitet har börjat kartlägga de få fysiska spår som finns efter sockensamerna.

Systemet med sockenlappar och stadslappar uppstod i Mellansverige i mitten på 1700-talet efter att myndigheterna ville göra nomadiserande samiska familjer bofasta. Sockensamerna skulle vara allmogen behjälplig med hästslakt, förse bönderna med rotslöjd och jaga rovdjur.

De senaste decenniernas forskning visar att dessa samer var ättlingar till en gammal samisk bosättning i Mellansverige som levde med små renhjordar.

Men forskningen har stora luckor som arkeologen Gunilla Larsson nu vill täppa till.

– En viktig målsättning är att besöka de här platserna för att se vilka lämningar som finns. Och sedan kan vi leta efter liknande lämningar på andra platser för att återskapa den samiska historien i Mellansverige, säger hon.  

I Vetandets värld i P1 idag och i morgon klockan 12.10 så hör du längre reportage om vad som hände med den samiska bosättningen i Mellansverige.