2015 på väg att bli varmaste året

4:37 min

För första gången sedan industrialismens början har temperaturen nu passerat det så kallade 1-gradsstrecket, det har alltså i medeltal blivit mer än en grad varmare på jorden sedan dess.

Det visar data från den brittiska motsvarigheten till SMHI, Met Office. Det berättar Marie-Louise Kristola i veckans klimatrapport, men hon påminner om att väderfenomenet El Nino som infallit i år gör det extra varmt. Därför vet man inte om det kommer att se riktigt likadant ut nästa år.

Men flera data visar ändå att 2015 är på väg att bli det klart varmaste året sedan mätningarna inleddes på 1880-talet.

Marie-Louise berättar också om de första projekten som får pengar ur FN:s gröna klimatfond. Det handlar om restaurering av skogsområden i Peru, meteorologiska varningssystem för översvämningar och stormar i Malawi, klimatsäkra infrastrukturprojekt i Bangladesh och ett projekt för bättre vattenförsörjning och avloppsvattenhantering i Fiji.