Varning på internationella antibiotikadagen

Idag är det internationella antibiotikadagen och nu varnar MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap, för att om de mest svårbehandlade resistenta bakterierna sprids, inom Sverige, kommer hela samhället att påverkas och sjukvården allra mest.

Vårdplatserna kommer inte att räcka till och många medicinska ingrepp kommer inte längre kunna genomföras. Det visar ett framtidsscenario från MSB.

Ekot