Tomma skor mot klimat och terror

4:02 min

Efter terrordåden i Paris borde det stora klimatmötet i staden skjutas upp menade den förre presidenten och högerledaren Nicolas Sarkozy, men landets regering säger att det vore att vika sig för terrorn. Men en del kringarrangemang som till exempel den stora klimatmarschen som skulle inleda det hela har ställts in till.

Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios miljöprogram Klotet berättar om en alternativ manifestation där man nu samlar in ett par skor för varje person som ville marschera på Paris gator, men nu inte kan göra det.

De här skorna ska sedan placeras ut på Place de la Republique samma kväll som demonstrationen skulle ha ägt rum, och då sända ett budskap om att rädslan och terrorn aldrig kan vinna över den kollektiva drömmen om en "100 procent ren framtid", berättar Marie-Louise Kristola.

Men alla sidoarrangemang ställs inte in. De konferenser och möten som planerats hållas inne på själva konferensområden samtidigt som förhandlingarna pågår där blir av som planerat. Det kan vara forskare som möts för att diskutera de senaste rönen inom något område, eller organisationer och företag som jobbar med klimatfrågor som passar på att hålla seminarier och konferenser.

Och att de här sidoevenemangen också är viktiga det har forskning på Linköpings universitet visat. En tredjedel av de som besöker evenemangen är nämligen förhandlare och regeringsrepresentanter, som på det här sättet kan hålla sig uppdaterade och få ny kunskap.