Hydran genmodifierar sig själv

Det lilla sötvattendjuret hydran är så bra på att laga sig själv att det kan ge oss ledtrådar om mänskliga nervsjukdomar.

Hydran är ett litet sötvattensdjur som är släkt med maneter och koraller. Den är mästare på att laga sig själv om det blir skadad, och kan till och med återskapa en komplett individ från vilken del som helst på sin egen centimeterlånga kropp.

Även om den förlorar alla sina nervceller kan den fortsätta att leva, röra sig och fånga mat.

Nu har en grupp schweiziska forskare undersökt hur det här är möjligt, och sett att hydran kan omprogrammera generna i andra celler så att de åtminstone delvis kan ersätta de förlorade nervcellerna.

Man skulle därför kunna säga att hydran genmodifierar sig själv.

Den enorma formbarhet som hydrans celler har är enligt forskarna intressant att undersöka också med tanke på sjukdomar hos människor, som innebär att nervceller förstörs.

Referens: Wenger et al. Loss of neurogenesis in Hydra leads to compensatory regulation of neurogenic and neurotransmission genes in epithelial cells. Philosophical Transactions B of the Royal Society. DOI:10.1098/rstb.2015.0040.