Privata initiativ viktiga för klimatmötet

1:48 min

Företag, organisationer och städer tar olika initiativ för att begränsa utsläppen av koldioxid. Men det räcker ändå inte till för att nå målet om att temperaturen inte ska öka mer än två grader.

– Studierna som gjort på de löften som företag, städer och andra aktörer skickat in visar att det blir en liten minskning, men ändå inte att man når fram till tvågradersmålet, säger Naghmeh Nasiritousi, doktorand på Linköpings universitet som just skrivit en avhandling i ämnet.

Hur stor är den minskningen?

– Det är väldigt varierande siffror, men kanske en halv grad, som högst.

Även om det är ambitiösa planer som presenteras här i Paris, tillexempel de 600 städer som enats om att all energi som används ska komma från förnybara källor, så räcker det alltså inte till för att nå det två graders mål som forskarna anser är nödvändigt.

En del länder har också räknat in företagens utsläppsminskningar i sina nationella klimatlöften. Det är därför svårt att veta exakt vad de har för betydelse.

Dessutom finns det ännu inget system för att kontrollera och följa upp hur till exempel företag och städer lever upp till sina löften.

Forskare på centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet har följt klimatförhandlingarna under många år. De ser en tydlig tendens att de förslag och idéer som presenteras utanför de politiska förhandlingarna har fått allt större betydelse.

Vissa samarbeten eller initiativ kan rent konkret minska utsläppen. Dessutom tar förhandlarna även till sig av idéer och problemlösningar som diskuteras på alla hundratals seminarium som äger rum här.

– Vi ser väldigt tydligt att idéer som presenteras på sidoaktiviteterna, efter några år, kommer in i de officiella förhandlingarna. De kanske de hade gjort i alla fall, men det är helt klart att de här aktiviteterna fyller sin funktion som pådrivare och inspiratör, säger Naghmeh Nasiritousi.

Mer om klimatmötet i Klotet klockan 13.35 i P1