Aboriginer levde utan invandring i 50 000 år

Australiens aboriginer kan ha haft en mycket lång självständig historia, minst 50 000 år visar en ny studie av aboriginernas arvsmassa.

Dateringen stämmer väl överens med tidigare studier om när de allra första människorna kom till kontinenten.

Efter det har man trott att folkvandringar skett från Indien till Australien för ungefär 5000 år sedan. Det skulle då till exempel förklara hur dingon kom till Australien.

Men nya genetiska data tyder nu på att ingen sådan invandring skett. Aboriginerna ska i stället ha levt självständigt fram till européer kom dit för drygt 200 år sedan.

I studien har man använt avancerad genetisk teknik, men antalet individer är litet. Det gör att resultatet troligen kommer att behöva bekräftas för att vara riktigt säkert.

Referens: Anders Bergström et al. Deep roots for Aboriginal Australian Y Chromosomes. Current Biology.