Närodlad mat kan vara skadlig

1:48 min

Det kan finnas problem med att äta stora mängder närodlat, till exempel potatis och grönsaker, om man bor i områden där det finns höga halter kadmium naturligt i marken.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmätt höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium i jordbruksmarken bland annat på Österlen i Skåne, i delar av Östergötland samt delar av Mälardalen och i Jämtland.

Berggrunden i de här områdena har naturligt höga halter av kadmium, en tungmetall som kan ge upphov till exempelvis njurproblem och benskörhet. Därför kan det finnas nackdelar att äta mycket närodlat, säger kadmiumforskaren Jan Eriksson på SLU.

– Ja, så är det när det gäller kadmium. Har man marker som är dåliga i närheten är närodlat ingen lösning för att undvika kadmium. Snarare tvärtom, säger han.

Inom ett område där det generellt finns mycket kadmium i marken kan variationerna vara stora. Nivåerna kan variera från åker till åker och en mängd olika faktorer styr hur mycket kadmium en viss grönsak tar upp.

Att det finns mycket kadmium på Österlen är väl känt säger Marie Vahter, som är professor på Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. 

– Det är känt att ganska stora områden i Skåne har höga halter av bland annat kadmium i marken, så jag tror att folk på Österlen vet om det.

Likaså i Östersundstrakten finns det naturligt höga kadmiumhalter. Där tror jag inte det är studerat men i Skåne har man studerat att de får i sig lite högre halter så jag tror människor är medvetna om det, säger hon.