Lista: Arterna som inte är välkomna

37 växt- och djurarter i Sverige och resten av EU klassas nu som invasiva arter. Det är arter som sprider sig mycket aggressivt och som myndigheterna därför vill få stopp på. Här får du hela listan.

Medlemsländerna i EU har efter mycket diskussioner enats om 37 växter och djur som ska definieras som "invasiva".

En av arterna är tvättbjörn, som överhuvudtaget inte finns i Sverige. Men arten är vanlig i exempelvis Tyskland, säger Johan Näslund som arbetar på Naturvårdsverket med det som kallas "invasiva" och "främmande" arter.

– Den förekommer i väldigt stora antal i Tyskland. Det viktigaste är att hindra den fortsatta spridningen.

På grund av vårt klimat är Sverige hittills ganska förskonat från invasiva arter. Men det är ett stort problem på global nivå och ett stort hot mot biologisk mångfald, säger Johan Näslund.

– Med den nya förordningen kring invasiva arter har vi nya möjligheter att ta ett gemensamt krafttag.

Signalkräfta finns med på listan. Vattenhyacint, ullhandskrabba, oxgroda och grå ekorre finns också med på svarta listan. Mårdhund och blomsterlupin, som ställer till problem i svensk natur, finns emellertid inte med.

Till grund för listan ligger både forskning och politiska överväganden.

– Det är svåra frågor. Det finns inte bara vinnare i de här frågorna, utan det är ett politiskt spel, säger Johan Näslund.

Vilka är förlorarna, menar du?

– Det kan ju bli väldigt kostsamt att stoppa spridningen om man har stora kvantiteter av vissa arter.

Sverige framstår som en vinnare, enligt Johan Näslund.

– Sverige har väldigt få av de här 37 arterna. Vi får ett kraftigt förstärkt skydd i och med att alla våra grannländer tvingas vidta en massa åtgärder. Vi minskar ju absolut riskerna att de arterna ska komma hit.


     Invasiva arter i EU:

 • Saltbaccharis
 • Kabomba
 • Pallasekorre 
 • Huskråka 
 • Vattenhyacint 
 • Ullhandskrabba 
 • Tromsöloka 
 • Bredloka 
 • Javanesisk mungo 
 • Flytspikblad 
 • Afrikansk vattenpest 
 • Oxgroda 
 • Storblommig ludwigia 
 • Krypludwigia 
 • Gul skunkkalla 
 • Kinesisk muntjack 
 • Sumpbäver 
 • Storslinga 
 • Näsbjörn 
 • Taggkindskräfta 
 • Gulvårtskräfta 
 • Amerikansk kopparand 
 • Signalkräfta 
 • Flikpartenium 
 • Amursömnfisk 
 • Gisselpilört 
 • Röd sumpkräfta 
 • Marmorkräfta 
 • Tvättbjörn 
 • Bandslätting 
 • Japansk arrowrot 
 • Grå ekorre 
 • Östlig rävekorre 
 • Sibirisk jordekorre 
 • Helig ibis 
 • Gulbukig vattensköldpadda 
 • Sammetsgeting