Härifrån kommer sotet som smälter glaciärerna

Sotpartiklar bidrar till avsmältningen av glaciärer i Tibet och Himalaya. Och nu har forskare tagit reda på varifrån de här partiklarna kommer.

Med de modeller som använts har det varit svårt att räkna ut exakt varifrån partiklarna kommer.

Men i en svensk-kinesisk studie har forskare undersökt den kemiska sammansättningen av kolet i sotpartiklarna med bland annat kol-14-datering. Därigenom har de kunnat fastställa varifrån sotet kommer.

Resultaten i studien visar att i norra Tibet kom det mesta från utsläpp av fossila bränslen i Kina.

I södra Himalaya däremot kom det mesta från norra Indien. De sotpartiklarna kom till lika stor del från fossila bränslen som från biobränslen.

Den här kunskapen kan vara användbar i planeringen av åtgärder för att minska utsläppen som orsakar avsmältningen av glaciärerna.

Glaciärerna försörjer 2 miljarder människor med färskvatten.

Referens: Chaoliu Li et al. Sources of black carbon to the Himalayan-Tibetan Plateau glaciers. Nature communications 23 augusti 2016. DOI: 10.1038/ncomms12574