Alligatorer och krokodiler har hormonstörande ämnen i sig

Flera olika så kallade högflourerade ämnen har hittats i både sydafrikanska krokodiler och i nordamerikanska alligatorer. Ämnena har i tidigare studier konstaterats ge bland annat leverskador och reproduktionsstörningar.

Många av de ämnen som återfanns i djuren används inte längre. Ursprungligen kommer de från till exempel brandskum, och i och med att de är svåra att bryta ned kan de finnas kvar i miljön under mycket lång tid.

Alligatorn och krokodilen befinner sig liksom människan i toppen av näringskedjan, och samlar på sig de giftiga ämnena under sin livstid genom att äta fisk som fått i sig dem via förorenat vatten.

Forskarna vill nu se bättre kontroll av vattnet i dessa områden.

Källa: Ian Christie et al. Perfluorinated alkyl acids in the plasma of South African crocodiles (Crocodylus niloticus). Chemosphere 25 augusti 2016. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.03.072

Jacqueline T. Bangma et al. Perflourinates alkyl acids in plasma of american alligators (Alligator mississippiensis) from Florida and South Carolina. Environmental Toxicology and Chemistry 25 augusti 2016. DOI 10.1002/etc.3600