Mygghonor kan föra över zikaviruset till sina ägg

Precis som närbesläktade virus som dengue och gula febern, kan zikaviruset föras över från vuxna honmyggor till ägg och larver. 

Det här har forskare i Texas sett i laboratorieförsök med myggor. De menar att det kan ha betydelse för bekämpningen av viruset.

Äggen hos den myggart som sprider zikaviruset kan nämligen ligga i flera månader och vänta på rätt förhållanden för att kläckas. Det betyder att  även om de vuxna myggorna i stort sett försvinner under en period, till följd av exempelvis torka, kan äggen med virus finnas kvar.

Enligt forskarna behövs nu också studier i naturen för att se om det fungerar på samma sätt där.

Referens: Saravanan Thangamani et al. Vertical Transmission of Zika Virus in Aedes aegypti Mosquitoes. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 29 augusti 2016. DOI: 10.4269/ajtmh.16-0448)