Deep Impact ser komets inre

I dag på morgonen skrevs rymdhistoria. För första gången någonsin kunde människan se in i en komets innandöme. Kometen tros bestå av mest is och damm, och den materia som finns där har bevarats sedan solsystemets födelse.

Kollisionen mellan raketen och kometen Tempel-1 skedde som planerat, strax innan klockan åtta i morse.

– Effekten av kollisionen var över förväntan, berättar Urban Frisk planeringschef på Rymdbolaget.  

Kometen kan liknas vid en smutsig snöboll i storformat, men exakt vad den innehåller är okänt, men det tros innehålla materia som bevarats orört sedan solsystemets födelse för 4,6 miljarder år sedan.

Kollision som planerat

Projektet Deep Impact startade i januari i år, då rymdsonden sköts upp från Florida i USA. Söndagen den tredje juli sköts den raket som skulle krasha med kometen iväg från rymdsonden, och efter några mindre korrigeringar kolliderade raketen med kometen som planerat, 130 miljoner kilometer från jorden. En kopparspjutspets sköts in i kometen med farten en kilometer per sekund.  Krashen har fotgraferats både av raketen, och rymdsonden.

Bilder ger svar om komets inre

Kometen, som är ungefär 6 km i diameter, upptäcktes först 1867 och passerar oss vart femte år. Efter analys av bilderna som flödar ner till jorden ska de kunna ge oss svar på vad som finns i Tempel1-kometens inre.

Svenska rymdobservatoriet Odin mäte vattenånga från kometen, och de har sett en förångning av ungefär 25o kg is per sekund.