TV-tittande skadligt för barn

Barn som har tv på rummet, eller som börjar titta mycket på tv vid väldigt ung ålder, klarar sig sämre i skolan. Det visar flera nya studier.

Farorna med barns tv-tittande är temat i senaste numret en amerikanska vetenskapliga tidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent Medicin.

Sämre skola med tv på rummet
I samtliga fall ser forskarna att mycket tv-tittande gör att barnen klarar sig sämre i skolan. I studierna såg forskarna samband mellan tidigt tv-tittande och sämre resultat på kognitiva test.

Dessutom såg de att barn som tittar mycket på tv i tonåren i större utsträckning lämnar skolan i förtid. Forskarna såg också att barn som har tv på rummet klarar sig sämre på nationella prov. För de som hade dator hemma var det tvärt om; de klarade sig bättre.

Övervikt och aggressivitet
Folkhälsoinstitutet har tidigare gjort en studie om tv-tittande och barn.

– Mycket tv-tittande ökar aggressiviteten och förekomsten av övervikt. Dessutom påverkar det barnen tittar på deras skolprestationer. Undervisningsprogram gör att de presterar bättre än om de tittar på ren underhållning, säger Sven Bremberg, docent i socialmedicin på Folkhälsoinstitutet.

Även om Sven Bremberg ser vissa samband, så tycker han att det är svårt att se vad de är som beror på just tv-tittande.

Annika Berge
annika.berge@sr.se