Tvillingsamband mellan arv och miljö

Trots att enäggstvillingar har helt samma arvsmassa så blir de ändå inte helt lika, utan kan ha olika utseende och drabbas olika av sjukdomar. Och nu har forskare kommit ett steg närmare varför enäggstvillingar utvecklas på det här sättet.

En amerikansk studie visar att tvilingarnas gener slås på och av med kemiska signaler på exakt samma sätt när de är unga. Men allt eftersom de blir äldre så ökar skillnaden i vilka gener som startas och stängs av. Och därför utvecklas de olika.

Förklarar stora skillnader trots genetisk likhet
Det här kan också förklara varför till exempel människor och schimpanser är så olika, trots att vi har nästan samma arvsmassa. Studien redovisas av spanska forskare i den vetenskapliga tidskriften, PNAS.

Forskningsområdet som studerar hur gener slås av och på med kemiska signaler kallas för epigenetik.