Mammans lukt viktig för barnets utveckling

Det är relationen mellan mor och barn som gör att barnet utvecklar sitt luktsinne. Den första doft som barnet känner är mammans och det är den som får luktreceptorerna att börja växa.

Små barn känner igen sin mamma på doften. Faktum är att bindningen mellan mamma och spädbarn är så viktig att det just är luktbandet som lär barnet att känna dofter överhuvudtaget, visar nya forskarrön. Som mycket späd finns bara mammalukten, och mycket speciella receptorer börjar arbeta för att knyta ihop sambandet.

Allt eftersom så minskar de här barnsliga receptorerna i antal, och det mer vuxna elektriska ledningsdragandet tar över. Luktsinnet utvecklas på ett sätt som påminner om synsinnets förfining.

För att förstå hur detta går till använde forskarna unga råttor och stoppade en sudd i ena näsborren, så att halva hjärnan inte kunde samla in mammalukten, och därför inte kunde lära sig att bygga det vuxna luktsinnet.

Nyheten publiceras i tidskriften Neuron, Cell Press.