Minskad köttproduktion kan påverka växthuseffekten

Om alla tamdjursbesättningar togs bort från jordens alla beten skulle koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter minska med 20 procent. Det hävdar den brittiske fysikern Alan Calverd, som räknat på hur myckt vårt tamboskap påverkar utsläppen av koldioxid.

Det var ett rätt oväntat inlägg i debatten kring Kyoto-protokollet som Alan Calverd presenterade i tidskriften Physics World. Minska utsläppen, men samtidigt gå miste om kött, mjölk och ägg.

Men Alan Calverd förespråkar inte att vi alla ska bli vegetarianer. Fisk och vilda djur påverkar till exempel inte koldioxidutsläppen nämnvärt, utan det är i första hand allt vårt tamboskap som Calverd reagerat på.

Insekter genererar heller inte särskilt mycket koldioxid, så Calverds senaste tanke är att odla, eller snarare fånga gräshoppor. De finns hela tiden i Nordafrika i stora mängder och skulle kunna fångas in ungefär som man trålar räkor i havet.

En minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent motsvarar betydligt mer än de riktlinjer som världens länder kommit överens om i Kyoto-protokollet. Kyotoprotokollets riktlinje är en minskning av växthusgaserna med 5,2 procent. Räknar man på vad Calverds föreslagna koldioxidminskning skulle innebära så motsvarar det nästan 15 procent av den totala växthusgasutsläppet.

Kvar står frågan om jorden skulle kunna försörja sin växande befolkning med i huvudsak grödor, fisk och vilt. Det har fysikern Alan Calverd inte räknat på.