Odling av muskelceller med ny metod

Nya muskelceller har kunnat skapas, och skadade muskler repareras, med hjälp av en typ av celler från benmärgen.

Forskarna har kultiverade celler av den här typen, från både människor ch råttor, och när de transplanterades in råttor som led av en muskelsjukdom, så utvecklades cellerna till muskelceller, och bidrog till återskapande av muskeln.

De här nya cellerna är lättare att arbeta med än vanliga stamceller, eftersom stamceller är svåra att ta fram. Genom att kunna använda sig av en annan, mer lättåtkomlig, cellsort ökar möjligheterna att kunna transplantera celler för att återskapa vävnad.