Bättre metod att avslöja sprängmedel behövs

Efter torsdagens bombdåd i London pågår ett febrilt arbete att ta reda på vilka typer av sprängämnen som använts och var de har införskaffats. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, planerar nu ett forskningsprojekt för att ta fram snabbare och känsligare mätare som ska hitta misstänkta sprängämnen.

Efter torsdagens bombdåd i London pågår ett febrilt arbete att ta reda på vilka typer av sprängämnen som använts och var de har införskaffats.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, planerar nu ett forskningsprojekt för att ta fram snabbare och känsligare mätare som ska hitta misstänkta sprängämnen.

Det handlar om en mätare som består av två delar, dels en laser som skickar upp partiklar från sprängämnen till en högre energinivå, dels en mätare som mäter partiklarnas energimängd som de strålar ut när de faller tillbaka till sitt grundtillstånd.

– Och den här kombinationen med vilken laserfrekvens man använder och flygtiden som man får på jonerna i masspektrometern ger ett fotoavtryck av molekylen som gör att man väldigt noga kan identifiera den och chansen att ta fel är väldigt liten, säger Bo Janzon, forskningschef på Totaltförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Upp till 10 eller till och med 100 gånger känsligare än en hundnäsa kan den nya mätaren bli.

Och en annan metod som sprängämnesindustrin själv driver på är att tillsätta spårämnen redan när sprängämnena tillverkas.

– Någonting som är lätt att identifiera. Och som då kan tillsättas i en speciell kombination som gör att man kan identifiera varje sats som är tillverkad. Det gör det då lättare att spåra var en viss sprängämnesmängd som använts för ett brott kommer i från och då kan man knyta det till brottslingen som har spår på sina kläder. Så det skulle underlätta mycket, säger Bo Janzon.