Dubbla budskap kring prostatacancer

Tidiga kontroller av män som är i riskzonen att drabbas av prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen i Sverige med drygt 9000 nya fall per år, kan minska dödligheten i sjukdomen med en tredjedel.

Det är en studie från University of Toronto som visar att mätning av det så kallade PSA-värdet bland friska män minskar dödligheten så pass mycket. Och forskarna bakom studien anser att ett fullskaligt kontrollprogram för att hitta prostatacancer bland män skulle vara meningsfullt.

Men nyttan av ett kontrollprogram med mätning av PSA-värdet är omdiskuterat. En artikel i tidskriften Jama tidigare i veckan presenterar en studie av drygt 8 000 män. Och den visar att mätning av PSA-värdet inte ger någon säker bild av om det finns en farlig tumör i prostatan.

Och en operation i prostatan baserad på en felaktig bedömning kan då orsaka onödigt lidande, bland annat i form av potensproblem.