Parkinsonmedicin kan ge spelberoende

Personer som äter medicin mot Parkinsons sjukdom kan drabbas av en otrevlig sideffekt. Den som får för stor dos medicin kan utveckla ett plötsligt behov av att spela. Det visar en ny amerikansk studie.

Parkinsons sjukdom orsakas av en brist på ett ämne som kallas dopamin, i hjärnan. Och för att motverka de problem som uppstår av den här bristen, så får patienten mediciner som ökar halten av dopamin.

Medicinen stimulerar belöningscentrum
Men dopamin har många funktioner i kroppen. Bland annat så har det också kopplats till hjärnans belöningssystem, och beroende.

Så det verkar som om när en patient får medicin som ökar dopaminhalten, så kan han eller hon lättare trilla i ett beroende. Och det gäller inte bara just spelberoende; några av patienterna i studien hade också drabbas av annat beroende, som till exempel mat- och sexmissbruk.

– Dopamin har en förstärkningseffekt och belöningseffekt, och när man tar anti-parkinsonsmediciner så förstärks just det beteendet på kemisk väg med läkemedlet, säger Håkan Widner, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och har behandlat många patienter med Parkinsons.

Få personer drabbas
Håkan Widner betonar att det är få av dom som får medicin mot Parkinsons som drabbas, och om någon drabbas, går det att rätta till genom att dra ned på medicinen.

– Det här är ovanligt, och det är långt ifrån alla patienter med Parkinsons som råkar ut för det, men man ska vara medveten om det, och om man råkar ut för det ska man kontakta sin läkare så kan man rätt enkelt justrera medicinerna.

En annan amerikansk studie visade att 1,5 procent av 529 parkinsonpatienter utvecklade spelmissbruk. De hade ätit medicin med den aktiva substansen pramipexol, som till exempel finns i läkemedlet Sifrol.

Källa: Archives of Neurology. Onlineupplagan.

Annika Berge
annika.berge@sr.se