Bara godkända piller

Från och med den 1 augusti får bara de vitaminer, mineral och andra kosttillskott som godkänts och listats av EU säljas i medlemsländerna.

Det här blev ett bakslag för tillverkarna.

Flera intresseorganisationer som företräder tillverkare av naturläkemedel hade vänt sig till EG-domstolen för att försöka få bort de här restriktionerna, som de tycker strider mot den fria inre marknaden och gynnar stora etablerade läkemedelsföretag.

Dom ville istället att det skulle upprättas en lista över förbjudna preparat, och att det skulle vara tillåtet att sälja alla preparat som inte står på den listan. Men det tyckte alltså inte EG-domstolen.