Odin, vårt svenska rymdöga

Mitt i Discoveryuppståndelsen vänder vi uppmärksamheten mot  Odin - duktig rymdobservatör som kan se åt flera håll.

Mest har vi hört hur Odin har hängt kometer och kolliderande farkoster i hasorna för att kunna mäta vad det är som finns i kometen. Det verkar mest vara vattenånga, men den uppför sig inte riktigt begripligt, enligt forskarna. Det går till exempel inte att avgöra åt vilket håll ångan fräser iväg, bara att det är mycket och går fort.

Dessemellan kikar Odin mot de nattlysande moln som finns på himlen sommartid. De finns på 80 km höjd och man kan se dem om natten.