Mark och havsbotten flyttades efter tsunamin

Skalvet som orsakade tsunamin på annandag jul var det första hittills som registrerats med hjälp av satellitnavigeringsteknik. Det var ett nätverk av 49 GPS-mätare för forskningsändamål som i realtid registrerade hur mycket marken flyttades av skalvet.

40 mil från skalvets epicentrum hade en GPS-mätare flyttats 10 centimeter. Små förflyttningar kunde också registreras så långt som 300 mil bort. Det framgår av en artikel i senaste numret av tidskriften Nature.

Reynir Bödvarsson, jordskalvsexpert vid Uppsala universitet, säger att GPS-mätningen är intressant ur forskningssynpunkt, och att mätresultaten bekräftar tidigare beräkningsmodeller.