Kyrkofynd stöder legend om Erik den helige

I går rapporterades om ett sensationellt fynd som gjorts under Uppsala domkyrka. I jordlagren döljer sig vad man tror är en ännu äldre kyrka, en föregångare till den nuvarande domkyrkan. Den här upptäckten kan nu ge en historisk helgonlegend rätt.

Enligt traditionen dödades kung Erik vid Trefaldighetskyrkan i Uppsala omkring 1160. Som helgon blev han sen hyllad som Erik den helige.

Tidigare fanns inga belägg

Men den kyrkan som omnämns i Erikslegenden har man inte haft några historiska belägg för, och historiker har allt mer tvivlat på uppgiften att domkyrkan hade en föregångare, säger Anders Åman, professor emeritus i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

– Det har man berättat och återberättat och fört vidare tills man för tio år sen sa att det här stämmer nog inte. Man har letat så mycket så det kan nog inte vara så. Men nu har man hittat absiden till denna trefaldighetskyrka. Det är ett halvrunt korparti som romanska kyrkobyggnader brukar ha.

Resterna av den äldre kyrkan finns drygt två meter under högkorets golv. Hur gammal den är vet man inte än, men den måste vara äldre än domkyrkan som började byggas omkring 1270

Sprider ljus över tidig kristendom

Om det nya fyndet kan dateras skulle det sprida mer ljus över den här perioden då den kristna kyrkan i Sverige organiserades. Förmodligen var kristendomen rätt etablerad i Uppsalaområdet redan vid slutet av 1000-talet, säger arkeologiprofessor Anne-Sofie Gräslund.

För att göra dateringen måste man sätta spaden i jorden. Själva fyndet gjordes med en helt annan teknik, markradar, som innebär att man skickar ner radiosignaler i marken. När de studsar tillbaka kan man avläsa olika strukturer som husgrund och gravar.

Tolkningsarbetet är svårt, men fördelen är att arkeologerna sedan vet exakt var de ska gräva och det gör operationen varsammare. Inget beslut är dock taget om det ska ske en utgrävning under domkyrkan i Uppsala.