Skotsk whisky förädlas

Whiskyns huvudråvara, korn, ska göras mostståndskraftigare.

Kan skotsk whisky bli bättre? Ja, nu inleder i alla Birminghamn universitet ett projekt som ska hitta nyckelgener som kan ge kornet, som whiskyn görs av, en bättre motståndskraft mot missväxt, sjukdomar och angrepp från mikroorganismer.

Halva Skottlands jordbruksmark består av kornodlingar, varav den största delen går till framställning av whisky. Och hela industrin sysselsätter 13 000 personer i Skottland. Dessutom är whisky en av de viktigaste exportprodukterna för landet.